Menu

U cilju što boljeg približavanja mogućnostima kupaca, pored već omogućenog plaćanja svim vrstama platnih i kreditnih kartica, „4Audio“ je postigao dogovor sa našim najvećim bankama „Banca Intesa“ i „Komercijalna banka“ o kreditiranju svih kupovina naših proizvoda putem brzih kredita, koji se realizuju na licu mesta, u prodajnim objektima „4Audio“ u Beogradu, bez potrebe za odlaskom u banku. Ove kredite mogu dobiti i klijenti koji svoja primanja ne ostvaruju preko ovih banaka, a kreditni period može biti i do 48 meseci.

X