Menu

Italijanski proizvođač zvučnika Sonus faber predstavio je seriju Olympica nove, druge generacije, pod nazivom Olympica Nova. Kabineti novih modela izrađeni su od osam slojeva drveta, uz rebrasta poprečna ojačanja i nepravilnu formu koja poboljšava akustičke kvalitete i protok vazduha u unutrašnjosti. Neodimijumski visokotonac H28 XTR3 ima prečnik od 28 milimetara i postavljen je na zajednički panel sa srednjetonskom jedinicom M15 XTR2-04 prečnika 150 milimetara, a ovaj sklop zajednički je za celu seriju. Pored regalskog zvučnika Nova I, u seriji se nalazi podnostojeći model Nova II, koji je izveden u trosistemskoj topologiji i opremljen dodatnom niskotonskom jedinicom W18 XTR2-04 prečnika 180 milimetara. Slede trosistemski floorstanderi Nova III i Nova V, koji su opremljeni sa dva, odnosno tri niskotonska drajvera W18 XTR2-04. Seriju kompletiraju centralni zvučnici Nova CI i Nova CII, koji su izvedeni u dvosistemskoj, odnosno trosistemskoj topologiji, kao i dvosistemski zidni zvučnik Nova W u kompresionom kućištu. Zvučnici serije Sonus faber Olympica Nova dostupni su walnut i wenge finišu od prirodnog drveta.

X